Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsruimte en het aanleggen van een in- en/of uitrit op het perceel Overspoor 72 en 74, 1688 JH Nibbxwoud

De gemeente heeft op 19 augustus 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2022-001283 voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsruimte en het aanleggen van een in- en/of uitrit op locatie Overspoor 72 en 74, 1688JH Nibbxwoud te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

  • aanleggen van een inrit/uitweg

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Naar boven