Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Het college heeft van de volgende omgevingsvergunningen de beslistermijn met zes weken verlengd en dit besluit en op de tussen haakjes vermelde data aan de aanvrager(s) verzonden:

 • 1.

  Het kappen van een boom op de locatie Constantijn Eijk 10, 6465 BV (d.d. 10.08.2022)

 • 2.

  Het kappen van een boom op de locatie Kant 24, 6462 EZ (d.d. 10.08.2022)

 • 3.

  Het vestigen van een kapsalon op de locatie Kloosterbosstraat 176, 6464 AN (d.d. 11.08.2022)

 • 4.

  Het slopen van een gebouw op de locatie Mercuriusstraat 9, 6468 ES (d.d. 11.08.2022)

 • 5.

  Het bouwen van een woning op de locatie Heiveldstraat 56, 6466 AL (d.d. 11.08.2022)

 • 6.

  Het toevoegen van een woning op de locatie Niersprinkstraat 9A, 6461 AN (d.d. 16.08.2022)

 • 7.

  Het aanleggen van een inrit op de locatie Maarstraat 19, 6467 ES (d.d. 16.08.2022)

 • 8.

  Het verbouwen van een woning op de locatie Bosweidenweg 20, 6468 AL (d.d. 16.08.2022)

 • 9.

  Het legaliseren van een woning op de locatie Hoofdstraat 35, 6461 CM (d.d. 16.08.2022)

 • 10.

  Het aanbrengen van nieuwe gevelbeplating op de locatie Heerlenersteenweg 113, 6466 KS (d.d. 16.08.2022)

 • 11

  Het kappen van een boom op de locatie Winselerhofstraat 4, 6467 CN (d.d. 16.08.2022)

De stukken liggen, na telefonische afspraak, ter inzage bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefmilieu, op de begane grond van het stadskantoor.

Kerkrade, 24 augustus 2022

Naar boven