Grote Noord 102, Duinsteeg en Nieuwe Noord VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning met zes weken hebben verlengd

 

Grote Noord 102, Duinsteeg en Nieuwe Noord, verplaatsen entree woningen

Verzonden 17 augustus 2022

Naar boven