Aanvragen omgevingsvergunning

Het college maakt bekend dat op de tussen haakjes vermelde data de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

 • 1.

  Het plaatsen van een airco aan de voorgevel op de locatie Marktstraat 123, 6461 CW (d.d. 12.07.2022)

 • 2.

  Het bouwen van een portaal t.b.v. transportbanden op de locatie Klarenanstelerweg 2, 6468 EP (d.d. 13.07.2022)

 • 3.

  Het wijzigen van de glazen bouwstenen in kozijnen in de voorgevel op de locatie Hertenweide 16, 6463 PA (d.d. 13.07.2022)

 • 4.

  Het bouwen van een woning op de locatie Kampstraat (kadastraal perceel H1812) (d.d. 13.07.2022)

 • 5.

  Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v. het vestigen van een tandartspraktijk op de locatie Pleinstraat 22, 6466 LP (d.d. 20.07.2022)

 • 6.

  Het wijzigen van de bestaande drive lane naar een side by side drive lane bij McDonald’s op de locatie Euregiopark 6, 6467 JE (d.d. 20.07.2022)

 • 7.

  Het kappen van een edelspar op de locatie Beukenbosweg 27, 6464 AA (d.d. 28.07.2022)

 • 8.

  Het kappen van een Tilia platyphyllos op de locatie Directeur Cortenstraat ter hoogte van huisnummer 12, (kadastraal perceel G 1586) (d.d. 02.08.2022)

 • 9.

  Het kappen van een Tilia cordata op de locatie O.L. Vrouwestraat ter hoogte van huisnummer 85, (kadastraal perceel G 3764) (d.d. 02.08.2022)

 • 10.

  Het kappen van een Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’ op de locatie Kerkplein (kadastraal perceel E5391) (d.d. 02.08.2022)

 • 11

  Het bouwen van twee woningen t.b.v. sociale verhuur op de locatie Zonstraat (kadastraal perceel G711) (d.d. 04.08.2022)

De ingediende aanvragen kunnen met ingang van de dag na de datum van deze publicatie na telefonische afspraak worden ingezien bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefomgeving in het Stadskantoor, Markt 33, alhier. Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden gemaakt. Pas bij besluitvorming kunt u, afhankelijk van de gevolgde procedure, een bezwaar aantekenen of tegen het besluit in beroep gaan.

Kerkrade, 24 augustus 2022

Naar boven