Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Dorpsstraat 12E en 14A, 1688CE Nibbixwoud

 

Op 18 augustus 2022 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het aanleggen van een dam met in- of uitrit tussen Dorpsstraat 12E en 14A, 1688CE Nibbixwoud. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-001669. De aanvraag betreft de volgende activiteit(en):

  • aanleggen van een inrit/uitweg

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Naar boven