Toestemming voor het gebruik van een evenementenvergunning Family Fair aan Wilhelminapark te Urk

De burgemeester/ het college van de gemeente Urk maakt bekend dat zij de volgende vergunning heeft verleend:

Voor: Evenementenvergunning family fair

Datum en locatie: 10 september 2022 in het Wilhelminapark van Urk

Datum verzending: 11 augustus 2022

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester of het college, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Wilt u de beslissing op uw bezwaar niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Het adres van de voorzieningenrechter is, rechtbank Midden-Nederland, Postbus 2035, 8203 AA Lelystad.

Naar boven