Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Oliemolenstraat 34, 6343 PW Klimmen

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor:

Oliemolenstraat 34, 6343 PW Klimmen: wijzigen exterieur rijksmonument Oliemolen (ontvangen 15 augustus 2022; zaaknummer 2022-045030).

Deze bekendmaking is alleen ter kennisgeving. U kunt tegen de ingediende aanvraag geen bezwaar maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgevingsontwikkeling via info@voerendaal.nl of telefoonnr. 045-5753399.

Naar boven