Kennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Vermeerstraat 1, 6137TW Sittard

Betreft:renoveren van 95 woningen

Locatie:Vermeerstraat 1, 6137TW Sittard.

Kenmerk:2022-035386 Z/22/317209.

Besluit datum:15 augustus 2022.

 

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.

Naar boven