Kennisgeving melding, Sint Elisabethstraat 12, 1613JR Grootebroek

Op 8 augustus 2022 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie Sint Elisabethstraat 12, 1613JR Grootebroek. De melding is geregistreerd en behandeld onder zaaknummer 2022-002141. De melding betreft:

  • verwijderen asbest

 

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Naar boven