Aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen van containerunits voor de duur van één jaar, Bradleystraat 21, 6135CV Sittard

Locatie: Bradleystraat 21, 6135CV Sittard

Ontvangstdatum: 11 augustus 2022

Kenmerk: 2022-044687 Z/22/332266

 

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.

Naar boven