Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Kuipersstraat 22 te Oeffelt

Gemeente Land van Cuijk – Melding Besluit Lozen Buiten Inrichtingen – Kuipersstraat 22 Oeffelt

Burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen

Voor:  het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem.

Locatie: Kuipersstraat 22 Oeffelt, 5441 XK Oeffelt

Datum ontvangen: 22 juli 2022

Tegen meldingen op basis van het Besluit lozen buiten inrichtingen kan geen bezwaar worden gemaakt.

U kunt de melding inzien bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

Naar boven