Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, OMR01 U 1261

Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, OMR01 U 1261, Westfriesedijk, Aartswoud.

Op 8 augustus 2022 heeft de gemeente een aanvraag beschikking ontvangen voor het realiseren van een dubbele stolp op het perceel OMR01 U 1261, Westfriesedijk, Aartswoud. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-000539. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de uitgebreide procedure met een behandeltermijn van 26 weken. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

 

Naar boven