Leeghwaterlaan 14, Omgevingsvergunning, publicatie verlengingsbesluit

Omgevingsvergunning verlengen van de beslistermijn

Adres of locatie: Leeghwaterlaan 14, 5223 BA 's-Hertogenbosch

Omschrijving: het aanpassen van de gevel

Aangevraagde activiteiten: Bouwen

Kenmerknummer: 079614076196

Uiterste beslisdatum: 21 oktober 2022

Voor deze aanvraag geldt dat de besluitvorming met zes weken is uitgesteld, de uiterste beslisdatum staat vermeld.

Naar boven