Aanvraag vergunning voor het verleggen van de paardrijbak aan Blauwe Hoek 9 te Doornenburg

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere procedure van toepassing is.

Er is nog geen besluit genomen op de aanvraag; het genomen besluit wordt te zijner tijd bekendgemaakt. Daarmee heeft de publicatie van deze aanvragen een informatief karakter.

Indien u vragen heeft hierover kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

Zaakid

Datum indiening

Omschrijving

Adres

Activiteit(en)

ODRA22AB1325

20-07-2022

het verleggen van de paardrijbak

Blauwe Hoek 9 te Doornenburg

Strijdig gebruik grond/bouww. met RO (Art. 2.1 lid 1c Wabo), Bouwen (Art. 2.1 lid 1a Wabo), Aanleggen (Art. 2.1 lid 1b Wabo)

Naar boven