Vergunning verleend - evenementenvergunning - 24 t/m 27 augustus 2022, Radboud Introfestival, Winselingseweg 41 te Nijmegen

Gepubliceerd op: 16-08-2022

Omschrijving: Evenementenvergunning (Vasim)

Rectificatie:

Activiteiten:

Zaaknummer: Z22.130698

Product: Evenementenvergunning

Ontvangst: 28-06-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 12-08-2022

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 23-09-2022

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 12 augustus 2022 tot en met 23 september 2022.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven