Aanvraag vergunning voor het gebruik van verdieping 1 voor horeca doeleinden aan Markt 4 te Grave

Omgevingsvergunningen aangevraagd (regulier)

In de afgelopen periode is de volgende reguliere aanvraag om omgevingsvergunning ingediend:

Grave

  • Markt 4 - het gebruik van verdieping 1 voor horeca doeleinden (afwijken bestemmingsplan. Ingekomen op 08-08-2022

Nadere informatie

Bovenstaande aanvragen hebben betrekking op aanvragen om omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Voor reguliere aanvragen is de beslistermijn 8 weken of 14 weken als de beslistermijn is verlengd.

Voor inlichtingen over de aanvraag kunt u contact opnemen met het frontoffice VTH, bereikbaar via het e-mailadres gemeente@landvancuijk.nl of telefonisch via 0485-854000.

Tegen de aanvraag kunt u geen bezwaar maken, dat kan pas nadat er een besluit is genomen op de aanvraag.

 

Naar boven