Kennisgeving melding APV/BW Langelilleweg 46 te Langelille

Op 25 juli 2022 heeft de gemeente een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op de locatie Langelilleweg 46 te Langelille. De melding is geregistreerd onder zaaknummer MAB-2022-3978. De melding betreft:

aanvraag inrit

Inzage

De melding en de bijbehorende stukken liggen op afspraak ter inzage in het gemeentehuis. De inzageperiode is zes weken en start op 12 augustus 2022.

Procedure

Als u belanghebbende bent, kunt u (schriftelijk of digitaal) bezwaar maken tegen de reactie op de ingediende melding. Verstuur uw bezwaarschrift binnen zes weken na 12 augustus 2022. Als het later binnenkomt, verklaren we uw bezwaar niet-ontvankelijk. Dat betekent dat wij uw bezwaar niet behandelen.

Hoe maakt u bezwaar?

· Digitaal, via www.weststellingwerf.nl/bezwaarmaken. U heeft hiervoor DigiD nodig.

· Per post, naar: College van burgemeester en wethouders, Postbus 60, 8470 AB Wolvega

Wat moet er in uw bezwaar staan?:

· uw naam en adres,

· de datum waarop u uw bezwaarschrift maakt,

· een omschrijving van het besluit, waartegen u bezwaar maakt (voeg een kopie van de brief toe),

· waarom u het niet met ons besluit eens bent.

Vergeet het bezwaarschrift niet te ondertekenen!

U vindt deze informatie ook op: www.weststellingwerf.nl/bezwaarmaken

 

Naar boven