Besluit aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning en het verplaatsen van de schoonheidssalon op het perceel Zwaagdijk 254, 1682NR Zwaagdijk-Oost (reguliere voorbereidingsprocedure)

De gemeente heeft op 11 augustus 2022 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2022-001074 voor een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning en het verplaatsen van de schoonheidssalon op locatie Zwaagdijk 254, 1682NR Zwaagdijk-Oost. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

  • geheel verbouwen van een bouwwerk

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis.

Bezwaar

Binnen 6 weken na datum van verzending kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend bij burgemeester en wethouders, Postbus 45, 1687 ZG Wognum. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden.

Voorlopige voorziening

Indien er sprake is van spoed dan kunt u tevens, onder voorwaarde van het indienen van een bezwaar- of beroepschrift, een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter, sectie Bestuur van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621,2003 BR Haarlem.

Inhoud bezwaar- of beroepschrift

Een bezwaar- of beroepschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt / beroep wordt ingesteld en de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt. Meer informatie vindt u op www.medemblik.nl. Hier vindt u ook het digitale formulier waar u met uw DigiD bezwaar kunt indienen.

Naar boven