Besluit op omgevingsvergunning regulier (verleend), Egelantier 40, 6163RB Geleen

Betreft: gevelreclame Pronto Wonen Geleen

Locatie: Egelantier 40, 6163RB Geleen

Datum besluit: 25 juli 2022, Verzenddatum besluit: 11 augustus 2022

Kenmerk:2022-037951 Z/22/321692

 

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.

Niet eens met het besluit?

Bent u het met dit besluit niet eens, dan kunt u (als u belanghebbende bent) hiertegen bezwaar maken. Dit kan via

https://www.sittard-geleen.nl (trefwoord bezwaar / bezwaarschrift). Daarvoor heeft u uw DigiD (elektronische handtekening) nodig. U kunt ook schriftelijk bezwaar indienen.

Dit bezwaarschrift stuurt u naar burgemeester en wethouders van Gemeente Sittard-Geleen,

Postbus 18 6130 AA SITTARD. Zet op de linkerbovenhoek van de envelop ‘bezwaarschrift’.

In het bezwaarschrift schrijft u tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met ons besluit. Denkt u eraan dat u het bezwaarschrift ondertekent en dat u uw naam en adres vermeldt. De uiterste datum om het bezwaarschrift in te dienen, is zes weken na de datum waarop wij het besluit verzonden.

Als u bezwaar maakt, treedt het besluit toch in werking. Alleen als er spoedeisende belangen zijn die dat nodig maken, kunt u bij de rechter om een tijdelijke maatregel vragen. Dat heet een voorlopige voorziening. Alle informatie hierover kunt u krijgen via de griffie van de rechtbank Limburg.

Een voorlopige voorziening vragen is niet gratis. De griffie van de rechtbank kan u informeren over de kosten.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.

Naar boven