Melding brandveilig gebruik

Het college maakt bekend dat op de tussen haakjes vermelde data de volgende meldingen, als bedoeld in artikel 1.19 van het Bouwbesluit 2012, zijn binnengekomen:

  • 1.

    Het bouwwerk brandveilig gebruiken t.b.v. het verblijven van meer dan 50 personen en het met behulp van een gelijkwaardige oplossing voldoen aan de rechtstreeks werkende voorschriften van het Bouwbesluit 2012 op de locatie Steenbergstraat 42, 6465 AB (d.d. 22.07.2022)

  • 2.

    Het bouwwerk brandveilig gebruiken t.b.v. het verblijven van meer dan 50 personen op de locatie Wijngracht 61, 6461 AL (d.d. 28.07.2022)

Alle op de melding betrekking hebbende stukken kunnen met ingang van de dag na de datum van deze publicatie na telefonische afspraak worden ingezien bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefomgeving in het Stadskantoor, Markt 33 alhier.

Tegen deze meldingen kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaarschrift worden ingediend.

Kerkrade, 17 augustus 2022

Naar boven