Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Het college heeft van de volgende omgevingsvergunningen de beslistermijn met zes weken verlengd en dit besluit en op de tussen haakjes vermelde data aan de aanvrager(s) verzonden:

  • 1.

    Het vervangen van dak- en gevelbeplating op de locatie Wiebachstraat 50, 6466 NG (d.d. 03.08.2022)

  • 2.

    Het plaatsen van een antenne installatie op de locatie Bart van Slobbestraat 16B, 6471 WV (d.d. 04.08.2022)

  • 3.

    Het aanbrengen van een doorvalbeveiliging op de locatie Kapellaan 15, 6461 EH (d.d. 04.08.2022)

De stukken liggen, na telefonische afspraak, ter inzage bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefmilieu, op de begane grond van het stadskantoor.

Kerkrade, 17 augustus 2022

Naar boven