Aanvragen omgevingsvergunning

Het college maakt bekend dat op de tussen haakjes vermelde data de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

 • 1.

  Het plaatsen van twee stellages t.b.v. zonnepanelen op de locatie Kaffebergsweg 4, 6468 AH (d.d. 09.07.2022)

 • 2.

  Het aanleggen van een inrit op de locatie Lindenlaan 110, 6464 CL (d.d. 11.07.2022)

 • 3.

  Het kappen van drie bomen op de locatie Gulperstraat 21, 6461 HH (d.d. 12.07.2022)

 • 4.

  Het wijzigen van glazen bouwstenen in kozijnen in de voorgevel op de locatie Hertenweide 16, 6463 PA (d.d. 12.07.2022)

 • 5.

  Het realiseren van vijf appartementen op de locatie Bleijerheiderstraat 91, 6462 AG (d.d. 21.07.2022)

 • 6.

  Het bouwen van een distributiecentrum met kantoren, het plaatsen van een erfafscheiding, het plaatsen van reclame, het aanleggen van negen inritten en het plaatsen van zes vlaggenmasten op de locatie Steenbergstraat 42, 6465 AB (d.d. 22.07.2022)

 • 7.

  Het kappen van twee Picea abies op de locatie Frans Halsstraat (kadastraal perceel L1823) (d.d. 02.08.2022)

 • 8.

  Het kappen van een Fagus sylvatica op de locatie Kaalheidersteenweg (kadastraal perceel D10184) (d.d. 02.08.2022)

 • 9.

  Het kappen van een Picea abies op de locatie Nieuwstraat (t.h.v. huisnr. 111, kadastraal perceel F4676) (d.d. 02.08.2022)

 • 10.

  Het kappen van een boom op de locatie Bosstraat 11, 6462 AS (d.d. 09.08.2022)

De ingediende aanvragen kunnen met ingang van de dag na de datum van deze publicatie na telefonische afspraak worden ingezien bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefomgeving in het Stadskantoor, Markt 33, alhier. Tegen deze aanvragen kan geen bezwaar worden gemaakt. Pas bij besluitvorming kunt u, afhankelijk van de gevolgde procedure, een bezwaar aantekenen of tegen het besluit in beroep gaan.

Kerkrade, 17 augustus 2022

Naar boven