Melding voor een incidentele festiviteit op 24 september 2022 aan Wilhelminalaan 53 5541CT Reusel

De gemeente Reusel-De Mierden heeft op 11-08-2022 een melding afgehandeld. De gemeente geeft hiermee aan dat voor een incidentele festiviteit op 24 september 2022 aan Wilhelminalaan 53 5541CT Reusel geen vergunningplicht geldt. Het kenmerk van de gemeente voor deze zaak is 16671013.

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?

Met dit bericht laat de gemeente u weten dat er misschien (tijdelijk) iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent.

Niet eens met dit besluit? Bezwaar mogelijk.

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 5540 AA Reusel. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op de dag nadat het besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt en bedraagt 6 weken. Daarnaast kan - als er een spoedeisend belang is - de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzocht worden een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden. Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage. Inzage van stukken kan alleen op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0497-650650). Om stukken in te zien, moet minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak worden gemaakt. Dan zorgt de gemeente ervoor dat de stukken beschikbaar zijn.

Let op: het indienen van een bezwaarschrift is niet mogelijk als in de aanvraag alleen een meldingsplichtige activiteit is opgenomen.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over vergunningen of meldingen? Of wilt u stukken inzien? Stuur dan een e-mail met daarin duidelijk uw vraag naar vergunningen@kempengemeenten.nl. De gemeente neemt dan contact met u op, maakt zo nodig een afspraak of zorgt dat stukken voor u beschikbaar komen.

Naar boven