Aangevraagde evenementenvergunningen, Herfstmarkt Winkelcentrum Lunetten, Winkelcentrum Lunetten, 2022-006552

De burgemeester maakt bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement op de openbare weg zijn ingediend.

Naam evenement: Herfstmarkt Winkelcentrum Lunetten

Locatie: Winkelcentrum Lunetten

Data en tijden evenement:

Het evenement is op zaterdag 15 oktober 2022 van 10:00 uur tot 16:00 uur

Opbouw op zaterdag 15 oktober 2022 van 08:00 uur tot 10:00 uur

Afbouw op zaterdag 15 oktober 2022 van 16:00 uur tot 18:00 uur

Reageren op de aanvraag

Binnen de wettelijke termijn neemt de gemeente een besluit over deze aanvraag. Wilt u reageren voordat dit besluit is genomen? E-mail dan naar bekendmakingen@utrecht.nl de volgende gegevens: het kenmerk van de aanvraag, de titel van de aanvraag, uw naam, adres, telefoonnummer, en uw reactie. Doe dit zo snel mogelijk, zodat uw reactie ook meegenomen kan worden bij de beoordeling van de aanvraag.

 

Stukken inzien

Wilt u deze aanvraag met de stukken die daarbij horen inzien? Dat kan als volgt:

  • E-mail naar bekendmakingen@utrecht.nl de volgende gegevens: het kenmerk van deze aanvraag, uw naam, adres en telefoonnummer, en welke informatie u wilt ontvangen. Wij e-mailen u dan de voor u beschikbare stukken.

  •  

    Kom naar het Stadskantoor en maak hiervoor een balie-afspraak via www.utrecht.nl/evenementen.

 

Naar boven