Malderburchtstraat 554 te Nijmegen: verwijderen van asbest in de badkamer tegellijm - meldingen - Melding ontvangen

Gepubliceerd op: 12-08-2022

Omschrijving: verwijderen van asbest in de badkamer tegellijm (Malderburchtstraat 554 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Overig;

Zaaknummer: W.Z22.106112.01

Product: meldingen

Ontvangst: 28-07-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Melding ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De melding is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen melding.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

 

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=538B7372-C327-4EAC-BAF1-6595261C7678

Naar boven