Kanunnik Mijllinckstraat 7 te Nijmegen: gedeetelijk slopen tbv uitbreiden van de supermarkt - meldingen - Melding ontvangen

Gepubliceerd op: 12-08-2022

Omschrijving: gedeetelijk slopen tbv uitbreiden van de supermarkt (Kanunnik Mijllinckstraat 7 te Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten: Overig;

Zaaknummer: W.Z22.106202.01

Product: meldingen

Ontvangst: 04-08-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Melding ontvangen

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

De melding is ontvangen op de aangegeven datum van ontvangst. Er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de ontvangen melding.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

 

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=BBF41CE6-FFF0-4BD2-B9F2-D0A67CECEDA9

Naar boven