kadastraal perceel NMG00-F-1438 - Het Hof van Holland - Waalsprong te Nijmegen - fase 2 veld 2G: het bouwen van 22 appartementen en 3 commerciele ruimte gelegen in project Hof van Holland - omgevingsvergunning - Beslistermijn verlengd

Gepubliceerd op: 12-08-2022

Omschrijving: het bouwen van 22 appartementen en 3 commerciele ruimte gelegen in project Hof van Holland (kadastraal perceel NMG00-F-1438 - Het Hof van Holland - Waalsprong te Nijmegen - fase 2 veld 2G)

Rectificatie:

Activiteiten: Bouwen; Reclame;

Zaaknummer: W.Z22.105174.01

Product: omgevingsvergunning

Ontvangst: 24-06-2022

Verlengingsbesluit verzonden: 09-08-2022

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden:

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn:

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Beslistermijn verlengd

Uw mogelijkheid:

Toelichting:

Het besluit is verzonden op de aangegeven verzenddatum. Tegen het besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Dat kan pas nadat er op de aanvraag is beslist.

Via onderstaande link kunt u de openbare documenten van deze procedure inzien.

http://www.nijmegen.nl/vergunningpagina/?guid=C3939D1C-9F32-4D49-9CF8-CC0456B4D80E

Naar boven