Kennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Milaanstraat 120, 6135LH Sittard

Betreft:het bouwen van een sluis t.b.v. voetbalstadion Fortuna Sittard

Locatie:Milaanstraat 120, 6135LH Sittard.

Kenmerk:2022-037328 Z/22/320630.

Besluit datum:10 augustus 2022.

 

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.

Naar boven