Toestemming voor het realiseren van een tattooatelier aan huis aan de Wijk 1 76 te Urk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de periode van van 1 augustus 2022 tot en met 8 augustus 2022 de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Voor : het realiseren van een tattooatelier aan huis

Locatie : Wijk 1 76, 8321 EN Urk

Datum verzending : 4 augustus 2022

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 augustus 2022 ter inzage bij de balie van het gemeentehuis te Urk. U kunt telefonisch een afspraak maken. Bel hiervoor met tel. 0527-689868

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de genoemde verzenddatum tegen deze besluiten bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 77, 8320 AB Urk.

Naar boven