Aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen van een nieuwe woonwagen, Achter het Hout 2, 6121HZ Born

Locatie: Achter het Hout 2, 6121HZ Born

Ontvangstdatum: 6 augustus 2022

Kenmerk: 2022-043659 Z/22/330705

 

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.

Naar boven