Verlenging beslistermijn voor aanbouw Boterlap Hortuspark zijde Markt 5 Harderwijk, Markt 5, 3841CE Harderwijk

De gemeente heeft op 10 augustus 2022 besloten om de beslistermijn op de aanvraag met zaaknummer 2022-001559 voor aanbouw Boterlap Hortuspark zijde op locatie Markt 5, 3841CE Harderwijk met 6 weken te verlengen. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Inzage

Indien u een besluit wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact.

Procedure

Bent u belanghebbend, dankunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt uw bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Harderwijk, per adres naar Commissie bezwaarschriften Harderwijk-Zeewolde, Postbus 1, 3890AA Zeewolde. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 11 augustus 2022 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website www.harderwijk.nl of telefoonnummer 0341-411911

Naar boven