Aanvraag omgevingsvergunning voor aanbrengen gevelreclame, Poststraat 3, 6135KR Sittard

Locatie: Poststraat 3, 6135KR Sittard

Ontvangstdatum: 3 augustus 2022

Kenmerk: 2022-043132 Z/22/329797

 

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.

Naar boven