Aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen van reclame, Holtum-Noordweg 60, 6121RE Born

Locatie: Holtum-Noordweg 60, 6121RE Born

Ontvangstdatum: 28 juli 2022

Kenmerk: 2022-041446 Z/22/327361

 

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.

Naar boven