Aanvraag omgevingsvergunning voor SS1 uitbouwen op de tweede bouwlaag, Kempenweg 51, 6125AB Obbicht

Locatie: Kempenweg 51, 6125AB Obbicht

Ontvangstdatum: 4 augustus 2022

Kenmerk: 2022-043161 Z/22/329856

 

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.

Naar boven