Scharloo 18 VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning met zes weken hebben verlengd

 

Scharloo 18, verbouwen pand t.b.v. bewoning en winkel

Verzonden 8 augustus 2022.

Naar boven