Aanvraag vergunning voor het realiseren van een dakkapel aan de Spaanderbank 7 te Urk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk maken bekend dat zij in de periode van 1 augustus 2022 tot en met 8 augustus 2022 de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere / uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Voor : het realiseren van een dakkapel

Locatie : Spaanderbank 7, 8321 RM Urk

Datum ontvangst : 3 augustus 2022

De ingediende aanvragen kunnen na telefonische afspraak worden ingezien bij de balie van het gemeentehuis. Bel hiervoor met 0527689868.

Naar boven