Aanvraag omgevingsvergunning voor slopen van niet monumentaal gedeelte Klooster Agnetenberg, Plakstraat 76, 6131HT Sittard

Locatie: Plakstraat 76, 6131HT Sittard

Ontvangstdatum: 28 juli 2022

Kenmerk: 2022-041735 Z/22/327719

 

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.

Naar boven