Aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen van nieuwbouw woning, Charles Beltjenslaan 1, 6132AD Sittard

Locatie: Charles Beltjenslaan 1, 6132AD Sittard

Ontvangstdatum: 3 augustus 2022

Kenmerk: 2022-042892 Z/22/329446

 

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.

Naar boven