Toestemming voor het verbouwen van een woning aan Oosteinde 2 te Gasteren

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Bouwen bouwwerk

  • Gasteren, Oosteinde 2, 9466 PA, verbouwen woning (verzonden 08-08-2022)

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten of per mail gemeente@aaenhunze.nl. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

INZAGE

De stukken liggen vanaf donderdag 11 augustus 2022 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunt u op afspraak inzien op het gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 14 0592.

Naar boven