Kennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Europastraat 2, 6151EG Munstergeleen

Betreft:uitbreiden van woonhuis

Locatie:Europastraat 2, 6151EG Munstergeleen.

Kenmerk:2022-032311 Z/22/312095.

Besluit datum:9 augustus 2022.

 

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.

Naar boven