Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Lycklamaweg 94 te Wolvega

De gemeente heeft op 9 augustus 2022 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer OV-2022-3307 voor een omgevingsvergunning op de locatie Lycklamaweg 94 te Wolvega te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft:

aanpassing situatie woning - strijdig gebruik regels RO

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Meer informatie vindt u op onze website (www.weststellingwerf.nl). Niet gevonden wat u zocht? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 140561 of info@weststellingwerf.nl.

Naar boven