Melding voor het verwijderen van asbesthoudende materialen aan De Ginckellaan 6 te Huizen

Sloopmelding (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

  • -

    De Ginckellaan 6, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 3 augustus 2022)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Huizen, 8 augustus 2022

Naar boven