Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak aan Friesewal 75 te Huizen

Aanvraag omgevingsvergunning

  • -

    Friesewal 75, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (ontvangen 26 juli 2022)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Huizen, 8 augustus 2022

Naar boven