Aanvraag vergunning voor het kappen van een conifeer aan Eland 15 te Huizen

Aanvraag omgevingsvergunning

  • -

    Eland 15, het kappen van een conifeer (ontvangen 3 augustus 2022)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Huizen, 8 augustus 2022

Naar boven