Aanvraag vergunning voor het kappen van een berk aan Berkenlaantje 14 te Huizen

Aanvraag omgevingsvergunning

  • -

    Berkenlaantje 14, het kappen van een berk (ontvangen 3 augustus 2022)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Huizen, 8 augustus 2022

Naar boven