7408 Ingekomen omgevingsvergunning - Karveel 07 81

Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning ter behandeling is ontvangen

 

Ingekomen aanvraag

 

Datum indiening: 5-8-2022

 

Dossierlocatie: Lelystad, Karveel 07 81

 

Dossiernummer: 7408

 

Dossieromschrijving: veranderen en vergroten van een woning (aanbouw)

 

Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage en er kan (nog) geen bezwaar tegen worden ingediend.

Zodra deze mogelijkheid zich wel voordoet vindt er een afzonderlijke publicatie plaats.

 

 

Naar boven