Aanvraag omgevingsvergunning, opslag gevaarlijke stoffen Industrieweg 6, 3846BC Harderwijk

Op 4 augustus 2022 is een aanvraag ontvangen voor opslag gevaarlijke stoffen Total Packaging op locatie Industrieweg 6, 3846BC Harderwijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2022-001886. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • oprichten, veranderen of in werking hebben van een milieuinrichting

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de uitgebreide procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een ontwerpbesluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met 6 weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

 

Zienswijze

U kunt in een later stadium een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit van de gemeente. Bij de publicatie van het ontwerpbesluit zullen wij u hierover nader informeren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website www.harderwijk.nl of telefoonnummer 0341-411911.

 

Naar boven