Toestemming voor het evenement Tentcommissie Hervormde Gemeente Waddinxveen voor de Tentweek 2022 op 16 tot en met 18 augustus 2022 aan Wingerdveld en het grasveld aan de Zonnehof te Waddinxveen

Evenementvergunning

Verleend aan Tentcommissie Hervormde Gemeente Waddinxveen voor de Tentweek 2022 d.d. 16 augustus 2022 tot en met 18 augustus 2022 van 08.30 uur tot 22.00 uur op het Wingerdveld en het grasveld aan de Zonnehof.

Voor vragen kunt u mailen naar a.devos@waddinxveen.nl

Klachten tijdens een evenement:

Heeft u geluidsoverlast? U kunt hierover contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland. Tel. 088-333555.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op https://www.waddinxveen.nl/bezwaar-maken.

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

  • –uw naam, adres en telefoonnummer;

  • –de datum waarop u het bezwaar indient;

  • –het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

  • –waarom u het niet eens bent met het besluit;

  • –uw handtekening.

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Stuur uw bezwaarschrift naar:

De burgemeester, Postbus 400, 2740 AK WADDINXVEEN

Naar boven