PostNL

 

De gemeente Lelystad is voornemens een overeenkomst aan te gaan met PostNL ten behoeve van de realisatie van pakket- en briefautomaten op diverse gronden binnen de gemeente Lelystad. De gemeente is door PostNL benaderd met het verzoek om op diverse gronden binnen de gemeente Lelystad pakket- en briefautomaten te mogen plaatsen. De gemeente Lelystad staat positief tegenover dit verzoek. Door medewerking te verlenen aan dit verzoek kunnen zowel haar inwoners als in de gemeente gevestigde c.q. te vestigen bedrijven beter bediend worden. Tussen PostNL en de gemeente is afstemming geweest over de locatie van deze automaten.

 

De voorgenomen locaties zijn:

 

 • -

  Ringdijk 66 nabij Ringdijk 168, kadastraal bekend LSS00, S 378;

   

 • -

  Nabij Neringpassage 127, langs de zijgevel van de Albert Heijn, kadastraal bekend LSS00, M 9362;

   

 • -

  Jol 35 nabij Jol 25, kadastraal bekend LSS00, N 3151;

   

 • -

  Nabij Grutterswal 2, kadastraal bekend LSS00, K 8725;

   

 • -

  Nabij Oostzeestraat 1, kadastraal bekend LSS00, P 1425;

   

 • -

  Nabij Botter 44 – 27, kadastraal bekend LSS00, O 7381;

   

 • -

  Nabij Kamp 40, aan de achterzijde van Kamp 61, kadastraal bekend LSS00, P 6209.

   

De Hoge Raad heeft in een arrest van 26 november 2021 (het zogenoemde Didam-arrest) geoordeeld dat een overheidslichaam dat een onroerende zaak wil verkopen gelegenheid moet bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen naar deze onroerende zaak indien er meerdere gegadigden zijn voor de aankoop van de desbetreffende onroerende zaak of redelijkerwijs te verwachten is dat er meerdere gegadigden zullen zijn. Tevens heeft de Hoge Raad uitzonderingen op die hoofdregel geformuleerd. In alle gevallen geldt voor het overheidslichaam een publicatieplicht.

 

Vanuit het perspectief van transparantie acht de gemeente het wenselijk om bovengenoemd voornemen kenbaar te maken en daarmee eveneens andere belanghebbenden die met de gemeente willen meedenken/participeren in de realisatie van pakket-en briefautomaten in de gelegenheid te stellen hun interesse kenbaar te maken. De gemeente geeft hiermee uiting aan het gelijkheidsbeginsel. 

 

De gemeente Lelystad zal 20 dagen na deze publicatie overgaan tot het starten van besprekingen met PostNL omtrent het sluiten van een overeenkomst.

 

Bent u geïnteresseerd of wilt u nadere informatie over bovenstaande, dan kunt u tot 3 weken na deze publicatie d.d. 10 augustus 2022 contact opnemen met dhr. M. Vasilda (hmc.vasilda@lelystad.nl).

Naar boven