Vergunning verleend - alcoholvergunning Meet Greek and More - Van 't Santstraat 159 6523 BE Nijmegen

Gepubliceerd op: 09-08-2022

Omschrijving: Alcoholvergunning (Van 't Santstraat 159 6523 BE Nijmegen)

Rectificatie:

Activiteiten:

Zaaknummer: Z22.123432

Product: Alcoholvergunning

Ontvangst: 15-06-2022

Verlengingsbesluit verzonden:

Ontwerpbeschikking ter inzage gelegd:

Einddatum zienswijze:

Definitieve beschikking verzonden: 05-08-2022

Definitieve beschikking ter inzage gelegd:

Einddatum bezwaartermijn: 16-09-2022

Einddatum beroeptermijn:

 

Soort: Vergunning verleend

Uw mogelijkheid: U kunt een bezwaar indienen. Dit kan van 05 augustus 2022 tot en met 16 september 2022.

Toelichting:

Het besluit is op te vragen via APVBW@nijmegen.nl Bezwaarmogelijkheid: Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum ervan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester. Adres: postbus 9105 6500HG Nijmegen

Externe link

Naar boven